ໜ້າທຳອິດ> ຕິດຕໍ່

ຕິດຕໍ່

ຄູ່ມືການຄ້າ - SHOPPING GUIDE

ຂັ້ນຕອນທີ 1 - ຄົ້ນຫາສິນຄ້າທີ່ຈະຊື້ທີ່: ລາຍການສິນຄ້າ

Step 1 - Search for products to buy at: product catalog

Bước 1 -  Tìm kiếm sản phẩm cần mua tại: danh mục sản phẩm

ຂັ້ນຕອນທີ 2 ເລືອກຊື້, ຕື່ມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນເພື່ອຊື້

Step 2 Select buy, fill in product information to buy

Bước 2 -  Chọn mua, điền thông tin sản phẩm cần mua

ຂັ້ນຕອນທີ 3 - ການ ຊຳ ລະເງິນ (ຕື່ມໃສ່ຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ, ຊື່, ທີ່ຢູ່ສົ່ງ, ເບີໂທລະສັບ)
- ກົດທີ່ຈະສືບຕໍ່ຊື້ເຄື່ອງເພື່ອກັບໄປ ໜ້າ ຜະລິດຕະພັນ

Step 3 - Payment (fill in customer information, name, delivery address, phone number)
- Click to continue shopping to return to the product page

Bước 3 - Thanh toán (điền thông tin khách hàng, tên, địa chỉ nhận hàng, số điện thoại)
             - Nhấn chọn tiếp tục mua sắm để  quay về trang sản phẩm

ມີ ຄຳ ຖາມກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາທີ່ປຶກສາຕິດຕໍ່ HOTLINE 0987311982
ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການທ່ານ

HAVE A PROBLEM QUESTIONS CONTACT HOTLINE 0987311982
WE ARE ALWAYS READY TO SERVE YOU

CÓ VẤN ĐỀ GÌ THẮC MẮC LIÊN HỆ HOTLINE 0987311982
CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ PHỤC VỤ CÁC BẠN

 

ຊື່ແລະນາມສະກຸນ*
ທີ່ຢູ່
ໂທລະສັບ*
Email*
ເນື້ອໃນ*
461469