ເຄື່ອງເຟີນີເຈີເຮືອນ
  • ຫມໍ້ນ້ໍາ
  • ຄຸນະພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ Super ຫຼາຍສີທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ລະບົບປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ປອດໄພ 2 ຊັ້ນ
  • 89,000 KIP

  • 1 ຜະລິດຕະພັນ1